12, మార్చి 2017, ఆదివారం

తిరుమలలో అద్భుతం సహజ శిలాతోరణం #Natural rock arch in Tirumala

తిరుమల లో అద్భుతం సహజ శిలాతోరణం 

భూలోక వైకుంఠమ్ తిరుమలలో ఎన్నో వింతలు, మరెన్నోవిచిత్రాలు, ఇంకెన్నో అద్భుతాలు. అలాంటి ఒక అద్భుతం సహజశిలాతోరణం. తిరుమలలో  సహజశిలాతోరణం విశేషాలు ఈ వీడియోలో....

9, మార్చి 2017, గురువారం

ముక్కుపుడక ముచ్చట్లు | ముక్కెర | Nose ring | nose piercing

ముక్కుపుడక ముచ్చట్లు

వివరంగా తెలుసుకుంటే ముక్కుపుడక శతాబ్దాల చరిత్ర కలిగి ఉంది. పురాణాల్లో కూడా ముక్కుపుడక పెద్ద స్థానాన్నే సంపాదించుకుంది. nose ring, ముక్కెర, ముక్కుపుడక, ఇలా ఏ పేరుతొ పిలిచినా సనాతనుల నుంచి అధునికుల వరకు అందరి మనసుల్లోను ఒక ఫేషన్ ఐకాన్ గా ముద్ర వేసుకున్న ముక్కుపుడక ముచ్చట్లు మీకోసం....